Les constructions isothermiques constituent le must pour le maintien d'une température constante de denrées alimentaires. Le grand défi avec les cellules réfrigérantes ou de refroidissement consiste à maintenir une température constante, même lors de passages fréquents dans ces cellules.

Constructions isothermiques à haute valeur isolante

Afin de veiller à ce que la température reste constante, même en cas d'utilisation intensive, nous utilisons des panneaux isothermes à haute valeur isolante et à haute résistante mécanique.

Frans
Lees verder over Constructions isothermiques

Les portes sectionnelles industrielles présentent de nombreux avantages par rapport aux portes basculantes traditionnelles. Elles sont par exemple disponibles dans des formats beaucoup plus grands. En outre, grâce à l'ouverture à la verticale, l'espace de votre entrepôt ou de votre hall industriel est utilisé de manière optimale. Les portes sectionnelles industrielles, de par leur grande facilité, sont souvent utilisées dans des bâtiments industriels, des halls d’entreprise, des entrepôts et de grands centres de distribution.

Frans
Lees verder over Portes sectionnelles industrielles

ALPIDO offre également une gamme complète de portes et de portes sectionnelles ignifuges et non-ignifuges pour les secteurs industriels. Nos portes ignifuges évitent tout risque d'intoxication et empêchent également le feu de se répandre dans les compartiments adjacents. Une isolation thermique efficace autour de la porte et une étanchéité parfaite qui retient la fumée en sont les meilleures garanties.

Nous disposons d'une large gamme de solutions ignifuges ou non-ignifuges :

Frans
Lees verder over Tourniquets, portes coulissantes et portes sectionnelles industriels ignifuges ou non
Les portails et les portes requièrent un entretien professionnel. Il est recommandé de faire effectuer régulièrement un entretien préventif par notre équipe Après-Vente qualifiée. Outre l'entretien, nous sommes à votre disposition pour des interventions d'urgence, avec la garantie d'un service rapide et correct.
 
Frans
Lees verder over Service rapide et entretien préventif
Poorten en deuren vereisen professioneel onderhoud. Het is aangewezen om op regelmatige basis een preventief onderhoud te laten uitvoeren door ons geschoold serviceteam. Naast het uitvoeren van onderhoud staan wij ook klaar voor dringende interventies, waarbij u kan rekenen op een snelle en correcte service.
 
Nederlands
Lees verder over Snelle service en preventief onderhoud

Industriële sectionaalpoorten hebben heel wat voordelen in vergelijking met traditionele kantelpoorten. Zo zijn ze in grotere maten te krijgen dan kantelpoorten. En door de loodrechte opening wordt de ruimte in uw magazijn of bedrijfshal optimaal benut. Industriële sectionaalpoorten worden, door hun hoge gebruiksveiligheid, veel toegepast in industriële gebouwen, bedrijfshallen, magazijnen en grote distributiecentra.

Nederlands
Lees verder over Industriële sectionaalpoorten

Isotherme constructies zijn een must wanneer voedingsproducten op een constante temperatuur moeten worden gehouden. De grote uitdaging bij koelcellen en diepvriescellen is om deze constante temperatuur aan te houden, ook wanneer de koelcel regelmatig betreden moet worden.

Isotherme constructies met een hoge isolatiewaarde

Om er voor te zorgen dat de temperatuur constant kan gehouden worden, zelfs bij intensief gebruik, maken wij gebruik van isotherme panelen met een hoge isolatiewaarde en een hoge mechanisch weerstand.

Nederlands
Lees verder over Isotherme constructies

ALPIDO biedt ook een volledig gamma brandwerende en niet-brandwerende deuren en sectionaalpoorten aan voor de industrie. Onze brandwerende deuren en poorten vermijden elke risico op intoxicatie en voorkomen eveneens dat de brand zich naar aangrenzende compartimenten uitbreidt. Een doeltreffende thermische isolatie rondom de deur en een perfecte afdichting die koude rook tegenhoudt, staan hiervoor borg.

We beschikken over een uitgebreid aantal brandwerende en niet-brandwerende oplossingen:

Nederlands
Lees verder over Industriële brandwerende en niet-brandwerende draaideuren, schuifdeuren, overheaddeuren en sectionaalpoorten